Đào tạo Giám đốc Tài chính
 • CFO – Giám đốc tài chính (Chief financial officer)

  Là một vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vai trò của CFO chỉ sau Tổng giám đốc vì CFO nắm giữ các vị trí chủ chốt: quản lý rủi ro tài chính, thiết kế thương vụ và người truyền thông tài chính của doanh nghiệp.

  Như “Jim Parker” – người đã biến lợi nhuận ròng của GE Capital từ 950 triệu USD lên 9 tỉ USD; Tom Schoewe – với chiến lược tài chính khôn ngoan đã biến Wal-Mart trở thành tập đoàn bán lẻ có doanh số lớn nhất thế giới; Gary Crittenden – người đã đưa chỉ số P/E của American Express lên cao nhất trong ngành, Gunnar Haglund – CFO của AHLSELL…

   

  Xem chi tiết
 • Đào tạo giám đốc tài chính

    Đào tạo Giám đốc tài chính có kiến thức, có kỹ năng, có tầm nhìn để từ đó, thực hiện các nhiệm vụ của một Giám đốc tài chính (CFO) một cách chuyên nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
Thông tin lớp học
 • Yahoo Tư vấn: 1
 • Yahoo Tư vấn: 2
 • Yahoo Tư vấn: 3
 • My status My status
 • HOTLINE: 0989 358 699