Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế; luật Sửa đổi bổ sung luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, biểu mẫu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

Download Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

 

Các tin khác cùng chuyên mục
<<1 2 3 4 5
Thông tin lớp học
  • Yahoo Tư vấn: 1
  • Yahoo Tư vấn: 2
  • Yahoo Tư vấn: 3
  • My status My status
  • HOTLINE: 0989 358 699