Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể BENMARK HIS 3.0

Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể BENMARK HIS 3.0  là phần mềm quản lý bệnh viện (Hospital Information System) với đầy đủ các chức năng. Không chỉ có tất cả chức năng quản lý thông thường mà còn có khả năng kết nối với các máy móc thiết bị y tế. Quản lý tất cả các khâu từ ngoại trú, nội trú, dược, vật tư, bảo hiểm, viện phí, nhân sự ... 


Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể BENMARK HIS 3.0 là phần mềm quản lý bệnh viện (Hospital Information System) với đầy đủ các chức năng. Không chỉ có tất cả chức năng quản lý thông thường mà còn có khả năng kết nối với các máy móc thiết bị y tế. Quản lý tất cả các khâu từ ngoại trú, nội trú, dược, vật tư, bảo hiểm, viện phí, nhân sự ... 


Phần mềm không hạn chế số lượng máy tính kết nối và người dùng. Hoạt động ổn định 24/7, tự động nâng cấp, tự động backup, tự động check lỗi, tự động log các thao tác của người dùng. 

Đa cấu hình: có nhiều tùy chọn/cấu hình phù hợp cho các loại bệnh viện TW/tỉnh/huyện/trạm y tế, bệnh viện đa khoa/chuyên khoa, công lập/dân lập. Bệnh viện có thể tự cấu hình các biểu mẫu, giấy tờ in ra, các báo cáo.

Giao Diện của Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể BENMARK HIS 3.0:

Bao gồm có 4 phần mềm quản lý trong đó có 1 phần mềm chính và 3 phần mềm kết nối.

 

Các bài viết khác
<<1 2
Thông tin lớp học
  • Yahoo Tư vấn: 1
  • Yahoo Tư vấn: 2
  • Yahoo Tư vấn: 3
  • My status My status
  • HOTLINE: 0989 358 699