Tư vấn quản lý doanh nghiệp

 Trong môi trường kinh doanh biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro và cạnh tranh gay gắt, các phương án, giải pháp và quyết định quản lý thành công không thể thiếu yếu tố chuyên môn, tính khoa học và cả nghệ thuật quản lý doanh nghiệp. Với thế mạnh thấu hiểu và nắm bắt nhanh chóng nhu cầu doanh nghiệp, và với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chuyên gia cộng tác và cố vấn chuyên môn ở nhiều lĩnh vực về luật, đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh, nhân sự…,  

Chúng tôi sẽ đem đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, phù hợp nhất để phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.

 

Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Benmark Việt Nam bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở các dịch vụ chuyên nghiệp như:

-    Tư vấn thành lập doanh nghiệp
-    Tư vấn đánh giá, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh nghiệp
-    Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, dự án
-    Xây dựng hệ thống quy trình, thủ tục, nội quy doanh nghiệp
-    Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro
-    Tư vấn triển khai dự án
-    Tư vấn về chiến lược kinh doanh, đầu tư
-    Tư vấn về công cụ và giải pháp quản trị nguồn nhân lực
-    Tư vấn giải quyết tranh chấp, vướng mắc phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh
-    …
Thông tin lớp học
  • Yahoo Tư vấn: 1
  • Yahoo Tư vấn: 2
  • Yahoo Tư vấn: 3
  • My status My status
  • HOTLINE: 0989 358 699