Đào tạo cấp quản lý

Chương trình nhằm mục đích cung cấp những kỹ năng và kiến thức quản lý nền tảng cần thiết cho những nhà quản lý cấp trung nhằm giúp họ điều hành công việc một cách hiệu quả. Chương trình còn giúp chuyển tải để ứng dụng những kỹ năng này vào thực tế thông qua các kế hoạch hành động sau khi kết thúc mỗi chủ đề. Chương trình sẽ là một bước khởi đầu cho những người chưa được đào tạo bài bản về quản lý. Nó cung cấp cho những nhà quản lý cấp trung một nền tảng để phát triển sự nghiệp của họ một cách chuyên nghiệp.


Chương trình nhằm tới 2 mục tiêu cơ bản sau:

 • Hỗ trợ học viên để có được những kiến thức cơ bản cần thiết để trở thành một nhà quản lý thành công.
 • Phát triển các kỹ năng quảnl lý và thực hành áp dụng chúng tại nơi làm việc.

Những học viên tốt nghiệp chương trình có thể tự tin là có đủ năng lực của một nguời quản lý hiệu quả,  có khả năng đưa các giá trị gia tăng vào công việc thông qua những kỹ năng thu nhận được từ chương trình.

 

Chương trình  bao gồm  3 nhóm kỹ năng chính và được sắp xếp trình tự như sau:

1. Nhóm kỹ năng mang tính kỹ thuật:

 • Hoạch định và kiểm soát công việc

2. Nhóm kỹ năng mang tính phân tích và khái quát hóa

 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Thực hiện thay đổi

3. Nhóm kỹ năng làm việc với con người:

 • Tạo ảnh hưởng
 • Trao đổi thông tin trong quản lý
 • Tạo động lực làm việc
 • Kèm cặp nhân viên
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Thực hiện thay đổi
Các bài viết khác
 • Đào tạo giám đốc nhân sự

  Giám đốc nhân sự  cần phải chuyên nghiệp trong hoạt động để phù hợp với sự phát triển chung của công ty và luôn kiểm tra các hoạt động của công ty để đảm bảo mọi hoạt động đi đúng hướng đã vạch ra, bao gồm cả thách thức tài chính và phi tài chính mà công ty sẽ phải đối mặt.

  Xem chi tiết
 • Đào tạo quản lý Hành chính nhân sự

  Giới thiệu Tổng quan Chương trình Đào tạo Chuyên viên Nhân sự

  Trong bộ chương trình đào tạo về nghề nghiệp, Công ty Benmark Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo Chuyên viên NHÂN SỰ. Sau khi hoàn thành khóa học này học viên sẽ có được thái độ đúng đắn, kiến thức vững vàng cùng với kỹ năng thành thạo để có thể tự tin bước vào công việc yêu thích của mình, và phát triển vững vàng với công việc NHÂN SỰ mà mình chọn.

  Xem chi tiết
Thông tin lớp học
 • Yahoo Tư vấn: 1
 • Yahoo Tư vấn: 2
 • Yahoo Tư vấn: 3
 • My status My status
 • HOTLINE: 0989 358 699