Chương trình đào tạo kế toán thực tế

Công ty TNHH Benmark Việt Nam
Là công ty chuyên tư vấn thuế, kế toán. Cty nhận dạy kèm các bạn học viên làm báo cáo thuế, sổ sách tháng, báo cáo quý, năm các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng, sx.. 100% trên máy & hoá đơn thật. Kèm sát  theo trình độ của mỗi học viên, không dạy lại lý thuyết (nếu các bạn quên thì được nhắc lại), chúng tôi sẽ lấy chứng từ thực tế của công ty để các bạn học, việc này cũng giống như bạn đang làm kế toán cho công ty đó với tất cả tình huống thực tế bạn phải giải quyết


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Kế toán viên, kế toán tổng hợp tại các Doanh nghiệp,
  • Sinh viên đã học chuyên ngành tài chính, kế toán mới ra trường, sinh viên năm cuối hoặc các bạn sinh viên đang học chuyên ngành, có nhu cầu học thực tế để làm kế toán các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng..
  • Những bạn đã học, đã làm kế toán nhưng chưa hiểu sâu về kế toán tổng hợp...
  • Đến với khóa học KTTH các bạn sẽ được học:

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 Phần 1 : Làm các loại báo cáo nộp hàng tháng; hàng quí; cuối năm làm Quyết toán thuế và BC tài chính

 I- MẪU BÁO CÁO THUẾ THÁNG

                                 Tờ khai thuế GTGT ( in mã vạch)     

                                 Bảng kê hàng hóa bán ra ( in mã vạch)     

                                 Bảng kê hàng hóa mua vào (in mã vạch)   

                                 Hạn nộp tờ khai GTGT : ngày 20 tháng kế tiếp   

 II- MẪU BÁO CÁO  QUÝ 

                                 Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý ( in mã vạch)

                                 Tờ khai thuế thu nhập CN quí - Mẫu 02/KK-TNCN theo quí (in mã vạch)

                                 Báo cáo sử dụng hóa đơn quí.   

                                 Hạn nộp tờ khai : hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

 III- MẪU BÁO CÁO  NĂM


      1) Bộ hồ sơ quyết toán thuế gồm :     

                                 Tờ khai tự quyết tóan thuế TNDN - Mẫu 03/TNDN (In mã vạch)

                                 Kết quả hoạt động SXKD - Phụ lục 03-1A (In mã vạch)

                                 Quyết toán thuế TNCN- Mẫu Tờ khai 05/KK-TNCN (In mã vạch)

     2) Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm :     

                                 Bảng cân đối số phát sinh năm (Không in mã vạch)

                                 Bảng cân đối kế toán (In mã vạch)     

                                 Báo cáo Kết quả hoạt động KD - Mẫu số B-02/DN (In mã vạch)

                                 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (In mã vạch)

                                 Thuyết minh Báo cáo tài chính (Không in mã vạch)

                                 Hạn nộp bộ quyết toán+ báo cáo tài chính  : hạn chót 30/03 năm kế tiếp.

Phần 2 : Học làm và in sổ sách kế toán các loại :

                                 Bảng cân đối số phát sinh

                                 Nhật ký chung

                                 Sổ cái các tài khoản

                                 Sổ quỹ tiền mặt

                                 Bảng lương có trích BHXH-YT

                                 Bảng trích khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ

                                 Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng hợp - kho chi tiết

                                 Phiếu thu- phiếu chi- phiếu nhập kho- phiếu xuất kho

Phần 3 :  Chương trình nâng cao : 

                                Lên sổ các loại hình TM, DV, Xd, tính giá thành sản phẩm.

                              Tính giá vốn hàng nhập khẩu ( dựa trên Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu), lưu ý có chênh lệch tỉ giá.

Học viên chỉ tốt nghiệp khi nào lên được Báo Cáo Tài Chính, Sổ và Phân Tích Được Báo Cáo Tài Chính thành thạo, không hạn chế số buổi học trong khoá. Giáo viên dạy kèm từng học viên một nên lịch học linh động do học viên tự đăng ký, đăng ký học bất cứ lúc nào đều được học ngay không phải chờ đủ lớp như dạy đại trà

Các bài viết khác
Thông tin lớp học
  • Yahoo Tư vấn: 1
  • Yahoo Tư vấn: 2
  • Yahoo Tư vấn: 3
  • My status My status
  • HOTLINE: 0989 358 699